WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0051

szybowiec (glider)

Grob G103A Twin II

Mielec (EPML)

2023-08-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Grob G103A Twin II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-4095
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
20:06
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Polska Fundacja Lotnicza
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Szybowiec rozbił się na pasie trawiastym podczas lądowania. W wyniku zdarzenia urwany został ogon szybowca oraz rozbite zostało przeszklenia kabiny. Uczeń pilot doznał stłuczenia kolana lewego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-