POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0056

samolot (airplane)

CESSNA, 152

Kraków Pobiednik (EPKP)

2023-08-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-REL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków Pobiednik (EPKP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:14
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Krakowski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uczeń-pilot w siódmym samodzielnym locie tego dnia przyziemił na przednie koło. Instruktor nadzorująca poleciła dodać mocy, jednakże samolot dalej wykonywał kangury. Skutkowało to uderzeniem śmigła i lewego skrzydła samolotu o ziemię. Uczeń opuścił samolot bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution