INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0061

samolot (airplane)

EXTRA NG

Kraków Pobiednik (EPKP)

2023-08-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EXTRA NG
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HMM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków Pobiednik (EPKP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po około 10 minutach lotu przy prędkości około 300 km/h nastąpiło samoistne otwarcie się owiewki kokpitu. Owiewka utrzymywała się na zawiasach i samolot w takiej konfiguracji lądował na lotnisku. Pilot bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-