WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0065

szybowiec (glider)

PZL Krosno, KR 03A Puchatek

Krosno (EPKR)

2023-09-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL Krosno, KR 03A Puchatek
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3494
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Krosno (EPKR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Podkarpacki
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas podejścia do lądowania uczeń-pilot utracił noszenie i przyziemił przed lotniskiem w przyległych zaroślach. Nie doszło do zderzenia szybowca z drzewami. Uczeń-pilot odniósł poważne obrażenia ciała i został zabrany do szpitala celem dalszej hospitalizacji. Szybowiec uległ niewielkim uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution