POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0067

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Warszawa Babice (EPBC)

2023-09-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RWG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:52
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ATO Runway Pilot School
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 8 września 2023 roku na lotnisku Warszawa-Babice (EPBC) realizowano szkolenie VFR w nocy z wykorzystaniem samolotu AT-3 R100 o znakach rozpoznawczych SP-RWG należący do ATO Runway Pilot School. W trakcie wykonywania przedlotowego przeglądu samolotu uczeń-pilot nie usunął wodzidła podpiętego do goleni przedniego podwozia. Instruktor zauważył ten fakt jednak nie podjął żadnych działań mających na celu odczepienie wodzidła od samolotu. Procedura przeglądu przedlotowego została zakłócona przez instruktora, kiedy rozpoczęto tankowanie samolotu. Po zatankowaniu, przegląd przedlotowy samolotu nie został wznowiony a instruktor wraz z uczniem pilotem zajęli miejsca w kabinie. Po uruchomieniu silnika wykonano kołowanie do pasa 28L oraz start samolotu. Po oderwaniu się samolotu od drogi startowej, nastąpiło szarpnięcie które zostało zinterpretowane jako potencjalne uszkodzenie podwozia. Pomimo tego kontynuowano wznoszenie a następnie wykonano przelot w pobliżu wieży lotniska EPBC w celu weryfikacji stanu podwozia. Personel wieży zauważył i potwierdził obecność wodzidła podpiętego do goleni przedniego podwozia. Lądowanie odbyło się bez następstw na pasie 28L lotniska EPBC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution