POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0067

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Lotnisko Babice (EPBC)

2023-09-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RWG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lotnisko Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:52
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ATO Runway Pilot School
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
-
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po wykonaniu startu załoga (uczeń-pilot i instruktor) poczuła dziwne szarpnięcie. Instruktor przejął sterowanie samolotu, a następnie wykonał niski przelot przed wieżą lotniska EPBC celem zweryfikowania podejrzenia uszkodzenia podwozia. Obsada wieży stwierdziła zwisające wodzidło podpięte pod przednie koło samolotu. Załoga nie odniosła żadnych obrażeń. Wstępny przegląd samolotu po locie nie wykazał żadnych uszkodzeń ani zgubienia części.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-