POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0068

samolot (airplane)

TECNAM, P-2002 JF

Watorowo (EPWT)

2023-09-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2002 JF
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ADW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Watorowo (EPWT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Adriana Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Opadnięcie maski samolotu poniżej wysokości standardowej po przyziemieniu podczas lądowania, zetknięcie śmigła z płaszczyzną DS i wyłączenie się silnika. Załoga samolotu uczeń-pilot i instruktor bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution