WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0071

samolot (airplane)

Cessna, 172R

Jamno / Łowicz

2023-09-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 172R
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-DVW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jamno / Łowicz
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:07
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie lotu w ramach akcji "Zrzut szczepionek" w samolocie nastąpił spadek ciśnienia oleju, a następnie zgaśnięcie silnika. Pilot zdecydował o lądowaniu w terenie przygodnym. Po lądowaniu i przyziemieniu przednie koło podwozia "ugrzęzło" w ziemi i samolot skapotował. Pilot samolotu i zrzucający szczepionki odnieśli lekkie obrażenia ciała. Samolot uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution