POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0072

samolot (airplane)

ZLIN - Z526 F

Suchodół (Krosno)

2023-09-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ZLIN - Z526 F
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EMB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Suchodół (Krosno)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 27 września 2023 r. z lotniska w Krośnie (EPKR) wystartował samolot Zlin 526F do treningowego lotu akrobacyjnego. Po zakończeniu wiązanki akrobacyjnej, samolot rozpoczął zniżanie do lądowania. W trakcie zniżania owiewka kabiny oddzieliła się od samolotu i spadła w miejscowości Suchodół koło Krosna. Spadając na ziemię owiewka nie wyrządziła żadnej szkody. W trakcie oględzin samolotu po zdarzeniu ustalono, że na obu burtach kabiny brakuje listew mocujących owiewkę, które służą również do jej zrzutu awaryjnego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution