INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0078

samolot (airplane)

Boeing 737-800-AS

Göteborg (ESGG) / Szwecja

2023-10-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 737-800-AS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RKI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Göteborg (ESGG) / Szwecja
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-10-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:43
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Ryanair Sun
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Krótko po starcie miało miejsce zderzenie samolotu z ptakiem. Załoga stwierdziła nienormalne wibracje płatowca - parametry silnika były w normie. Załoga kontynuowała wznoszenie i monitorowała parametry pracy silnika. Podczas wznoszenia wibracje silnika zaczęły powoli wzrastać, załoga wypełniła listę kontrolną "Engine High Vibration" (Wysokie wibracje silnika), nie stwierdzając oblodzenia. Załoga zmniejszyła ciąg i przerwała wznoszenie na poziomie lotu FL 150 aby utrzymać wibracje na poziomie granicznym. Podczas rejsu do planowanego miejsca lądowania załoga oceniła sytuację i po analizie warunków meteorologicznych aby zminimalizować ryzyko zdecydowała się wykonać lot do EPMO, gdzie samolot bezpiecznie wylądował.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-