WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0083

samolot (airplane)

Aeroprakt, A-22L2

Oborniki Słonawy

2023-12-31

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt, A-22L2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SWOZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Oborniki Słonawy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-12-31
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lotu po kręgu na prostej do lądowania przed samolotem pojawiła się motolotnia bez łączności. Pilot odszedł w prawo, a po doleceniu do linii lasu samolot przechylił się i zderzył z drzewami. Pilot bez obrażeń, a pasażer odniósł nieznaczne obrażenia. Samolot uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-