WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0083

samolot ULM (ultralight airplane)

Aeroprakt, A-22L2

Oborniki-Słonawy (EPOB)

2023-12-31

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt, A-22L2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SWOZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Oborniki-Słonawy (EPOB)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-12-31
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 31 grudnia 2023 r. właściciel samolotu ultralekkiego Aeroprakt A-22L2 o znakach rozpoznawczych SP-SWOZ (dalej nazywanym „A-22”) przybył na lądowisko Oborniki-Słonawy (EPOB) z zamiarem wykonania lotów w ramach corocznego spotkania członków stowarzyszenia lotniczego. Pilot przeprowadził przegląd przedlotowy samolotu i około godz. 11:30 rozpoczął loty wokół miejscowości Oborniki. Pilot wykonał pięć lotów w łącznym czasie około 1 godz. 19 min. Na szósty lot trwający 11 minut, pilot zabrał na pokład pasażera, którego już uprzednio przewoził tym samolotem. W czasie powrotu do lotniska pilot włączył się do lewego kręgu nadlotniskowego i przedłużył lot na odcinku z wiatrem. Pilot obserwował lecący przed nim samolot ultralekki oraz motoparalotnię wykonującą lot powyżej. W trakcie wymiany korespondencji radiowej pilot dowiedział się, że pilot motoparalotni nie zamierza lądować. Po trzecim zakręcie pilot zmniejszył obroty silnika do około 3700 obr/min i rozpoczął zniżanie. W odległości około 600 m przed progiem RWY2 11, kiedy samolot znajdował się na wysokości 200-300 ft AGL3, pilot zauważył inną motoparalotnię, która niespodziewanie wleciała przed niego na prostą do lądowania,. W zaistniałej sytuacji pilot postanowił wykonać zakręt o 360° w prawo, nad las o wysokości drzew około 20–24 m AGL, a następnie wrócić na prostą do lądowania. O godz. 13:03, ku zaskoczeniu pilota, w czasie wykonywania zakrętu w prawo, maska samolotu obniżyła się poniżej horyzontu. Pasażer, który przestraszył się gwałtowną zmianą położenia samolotu, zaparł się ręką o znajdujący się przed nim wolant. Pilot stwierdził, że samolot stał się niesterowny. Samolot zaczął się zniżać w prawym przechyleniu w kierunku lasu sosnowego i po około trzech sekundach zderzył się z drzewami. Pilot i pasażer opuścili wrak samolotu o własnych siłach. Nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości w działaniu statku powietrznego, które mogłyby przyczynić się do wypadku i utrudnić sterowanie samolotem. Na podstawie danych meteorologicznych w rejonie lądowiska ustalono, że podczas zdarzenia istniała możliwość wystąpienia oblodzenia gaźników w każdej fazie lotu. Podejście do lądowania było wykonywane bez włączonego podgrzewu gaźników. Biorąc pod uwagę charakter uszkodzeń samolotu, jego stromy tor upadku oraz zeznań bezpośredniego świadka ustalono, że podczas zakrętu w kierunku lasu nastąpiło wyłączenie silnika. Zakręt w prawo został rozpoczęty przy prędkości przyrządowej zbliżonej do prędkości przeciągnięcia samolotu ze schowanymi klapami. Do przeciągnięcia samolotu w zakręcie doszło przed zgaśnięciem silnika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution