WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0004

samolot ULM (ultralight airplane)

Tecnam, P92 Super Echo

Milewo (EPMX)

2024-02-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam, P92 Super Echo
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SKNN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Milewo (EPMX)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-02-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:56
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Na lądowisku Milewo doszło do wypadku samolotu wykonującego lot z Zatoru. Podczas lądowania na grząskim terenie samolot kapotował. W wyniku wypadku pilot nie odniósł obrażeń, pasażer doznał lekkich obrażeń ciała, a samolot uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-