POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0021

samolot (airplane)

PZL-MIELEC, M-18 Dromader

Szczecin-Dąbie (EPSD)

2024-04-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-MIELEC, M-18 Dromader
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FFZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Szczecin-Dąbie (EPSD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aerogryf Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie wykonywania prac agrolotniczych samolot zahaczył prawą końcówką skrzydła o wystające drzewo. Skutkowało to wgnieceniem krawędzi natarcia prawej końcówki skrzydła. Samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku. Załoga bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-