WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0025

śmigłowiec (helicopter)

BELL, 505

Wiciejów / Mińsk Mazowiecki

2024-05-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BELL, 505
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RMK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wiciejów / Mińsk Mazowiecki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie awaryjne, prawdopodobnie po zgaśnięciu silnika w locie. Pilot odniósł poważne, a pasażerowie (narodowości polskiej i kubańskiej) lekkie obrażenia. Śmigłowiec uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-