POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0026

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Słupsk-Krępa (EPSK)

2024-05-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FAN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Słupsk-Krępa (EPSK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
07:58
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ZONDA AERO
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Załoga w składzie uczeń-pilot i instruktor wykonywała lot szkolny na sytuacje awaryjne i podejścia z imitowaną utratą ciągu. Po trzecim prawym zakręcie instruktor zdjął obroty silnika do jałowych, a uczeń-pilot ustawił samolot na prostą do lądowania. Podczas wyrównania przed przyziemieniem załoga odczuła podmuch wiatru. Uczeń-pilot zareagował ściągnięciem steru na siebie. Samolot pochylił się na maskę, skręcił w prawo i podparł się lewym skrzydłem zatrzymując się około 10-15 metrów od śladu przyziemienia. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostało podwozie samolotu, śmigło oraz końcówka lewego skrzydła. Załoga nie odniosła obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-