INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0031

samolot (airplane) / spadochron (parachute)

TECNAM, P-2008 JC / -

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2024-05-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC / -
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LFH / -
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:14
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
LOT Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie lądowania skoczka spadochronowego miało miejsce lądowanie samolotu. Podczas kołowania doszło do kontaktu czaszy i linek spadochronu z usterzeniem pionowym samolotu. Brak obrażeń skoczka spadochronowego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-