WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0037

motoparalotnia (powered paraglider)

APCO Lift AU2

Sitaniec / Zamość

2024-06-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
APCO Lift AU2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sitaniec / Zamość
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:15
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie lotu pilot utracił kontrolę nad motoparalotnią, która “spadochronując” zderzyła się z ziemią. Po zderzeniu trajka przygniotła pilota i pasażerkę. Zdarzenie dostrzegli inni wykonujący loty paralotniarze, zawiadomili służby i udzielili pierwszej pomocy. Pilot i pasażerka w stanie ciężkim zostali przetransportowani do szpitala. Motoparalotnia uległa znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-