POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0042

szybowiec (glider)

SZD-9-1E Bocian

Wrocław-Szymanów (EPWS)

2024-06-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9-1E Bocian
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3107
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław-Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
05:40
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Wrocławski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po starcie w locie szkolnym z instruktorem odpadła osłona drugiej kabiny szybowca. Instruktor przejął stery i po upewnieniu się, że sterowność szybowcem jest prawidłowa dokończył fazę wznoszenia i wyczepił linę holującą. Dalszy lot przebiegał poprawnie ze zwiększonym oporem w locie ślizgowym. Przyziemienie szybowca miało miejsce na wykoszonym miejscu pasa wzlotów, aby uniknąć ewentualnych kolizji. Załoga szybowca bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-