Komunikat Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Komunikat Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z dnia 5.02.2020 r. w sprawie zapoznania z Raportem Końcowym z wypadku PKBWL nr 981/14 z dnia 5.07.2014 r.

Działając zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE i zgodnie z procedurą realizacji w/w przepisów obowiązujących w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie „Powiadamiania ofiar, członków rodzin i ich stowarzyszeń” informujemy: Panią, Pana, Państwa (pełnomocników) o przysługującym prawie do zapoznania się z Raportem Końcowym z przeprowadzonego badania wypadku samolotu PIPER PA-31P PRESSURIZED NAVAJO, o znakach rozpoznawczych N11WB, zaistniałego dnia 05.07.2014 roku w miejscowości Topolów, ul. Częstochowska 36, gm. Mykanów, pow. Częstochowa.

Z raportem będzie można się zapoznać w siedzibie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w dniu 20.02.2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 104 Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010, po wyżej wymienionym terminie Raport Końcowy zostanie upubliczniony.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content