Krzysztof Miłkowski nowym Przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2023 r. Minister Infrastruktury pan Andrzej Adamczyk przyjął rezygnację pana Bogusława Treli z funkcji Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i w ramach uznania zasług przyznał mu odznakę honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, która stanowi najwyższe resortowe odznaczenie przyznawane pracownikom transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

W tym samym dniu na stanowisko Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych został powołany Pan Krzysztof Miłkowski. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1235 z późn. zm).

Krzysztof Miłkowski dotychczasowo pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. pilotażowych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Nowy Przewodniczący to pilot z wieloletnim doświadczeniem, inżynier, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Służył w 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego oraz 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. W latach 2008-2018 był naczelnikiem inspektoratu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Witamy nowego Przewodniczącego oraz dziękujemy serdecznie za współpracę panu Bogusławowi Treli, jednocześnie życząc mu wszystkiego najlepszego z okazji przejścia na emeryturę.

Zespół PKBWL

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content