Oświadczenie tymczasowe PKBWL – wypadek, SKYVAN SC-7 (SP-HIP), Glina k. EPPT, 03/09/2022

Dotychczasowe działania podjęte przez zespół badawczy PKBWL

W związku z prowadzonym badaniem wypadku przeprowadzono liczne testy, analizy i ekspertyzy w zakresie:

a) dokumentacji operacyjnej samolotu;

b) dokumentacji technicznej i zagadnień technicznych;

c) zagadnień dotyczących pilota.

W ramach prowadzonych badań i ekspertyz PKBWL zwróciła się do:

a) Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego o przekazanie zapisów radarowych lotu;

b) producenta śmigieł MT-Propeller Entwicklung GmbH o pomoc w ustaleniu kąta natarcia łopat śmigieł w chwili wypadku;

c) NTSB w celu odzyskania danych z urządzenia GARMIN GND530;

d) producenta silników firmy Honeywell Engines o ekspertyzę silników.

W trakcie badania zdarzenia zespół badawczy PKBWL wykonał następujące czynności badawcze:

a) oględziny miejsca wypadku wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej;

b) przesłuchanie świadków wypadku, w tym właściciela samolotu;

c) analizę zapisów lotu zarejestrowanych przez monitoring lotniskowy, oraz monitoring domów w pobliżu miejsca wypadku;

d) analizę danych radarowych;

e) analizę sytuacji ruchowej na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim;

f) analizę dźwięku;

g) analizę dokumentacji technicznej;

h) analizę dokumentów pilota;

i) analizę Instrukcji Użytkowania w Locie w zakresie procedur podejścia do lądowania;

j) zapoznanie się z własnościami pilotażowymi samolotu SKYVAN SC-7, w tym próbę powtórzenia trasy lotu;

k) oględziny silników samolotu z wykorzystaniem boroskopii.

Na aktualnym etapie badania wypadku lotniczego, PKBWL nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa:

Zespół Badawczy PKBWL nadal prowadzi badanie przedmiotowego wypadku w celu określenia przyczyn i okoliczności jego zaistnienia. Szczegółowe
informacje zostaną zawarte w Raporcie Końcowym, który zostanie opublikowany po zakończeniu czynności badawczych.

Pełny tekst oświadczenia tymczasowego z badania wypadku lotniczego nr 2022/5134 znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content