Oświadczenie tymczasowe PKBWL – wypadek, SKYVAN SC-7 (SP-HIP), Glina k. EPPT, 03/09/2022

Dotychczasowe działania podjęte przez zespół badawczy PKBWL

W związku z prowadzonym badaniem wypadku przeprowadzono liczne testy, analizy i ekspertyzy w zakresie:

a)    dokumentacji operacyjnej samolotu;

b)    dokumentacji technicznej i zagadnień technicznych;

c)    zagadnień dotyczących pilota.

W ramach prowadzonych badań i ekspertyz PKBWL zwróciła się do:

a)    Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego o przekazanie zapisów radarowych lotu;

b)    producenta śmigieł MT-Propeller Entwicklung GmbH o pomoc w ustaleniu kąta natarcia łopat śmigieł w chwili
wypadku;

c)    NTSB w celu odzyskania danych z urządzenia GARMIN GND530;

d)    producenta silników firmy Honeywell Engines o ekspertyzę silników.

W trakcie badania zdarzenia zespół badawczy PKBWL wykonał następujące czynności badawcze:

a)    oględziny miejsca wypadku wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej;

b)    przesłuchanie świadków wypadku, w tym właściciela samolotu;

c)    analizę zapisów lotu zarejestrowanych przez monitoring lotniskowy, oraz monitoring domów w pobliżu miejsca wypadku;

d)    analizę danych radarowych;

e)    analizę sytuacji ruchowej na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim;

f)     analizę dźwięku;

g)    analizę dokumentacji technicznej;

h)   analizę dokumentów pilota;

i)     analizę Instrukcji Użytkowania w Locie w zakresie procedur podejścia do lądowania;

j)      zapoznanie się z własnościami pilotażowymi samolotu SKYVAN SC-7, w tym próbę powtórzenia trasy lotu;

k)    oględziny silników samolotu z wykorzystaniem boroskopii.

Na aktualnym etapie badania wypadku lotniczego, PKBWL nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa:

Zespół Badawczy PKBWL nadal prowadzi badanie przedmiotowego wypadku w celu określenia przyczyn i okoliczności jego zaistnienia. Szczegółowe
informacje zostaną zawarte w Raporcie Końcowym, który zostanie opublikowany po zakończeniu czynności badawczych.

Pełny tekst oświadczenia tymczasowego z badania wypadku lotniczego nr 2022/5134 znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content