Podpisanie porozumienia z ULC o współpracy w zakresie zdarzeń lotniczych

W dniu 8.06.2018 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Samson oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Pan Andrzej Lewandowski, podpisali w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego porozumienie o współpracy w zakresie zdarzeń lotniczych.

Porozumienie jest odzwierciedleniem wspólnych działań podejmowanych w zakresie badania zdarzeń lotniczych oraz wykorzystywania posiadanych danych celem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Dokument precyzuje zasady współpracy Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w odniesieniu do badania zdarzeń lotniczych, formułowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, wymiany doświadczeń oraz organizowania wspólnych szkoleń.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content