Raport końcowy PKBWL – poważny incydent, Tecnam P2008 JC (SP-SCS), Chojna, 6/05/2022

Źródło: Sky City

W dniu 6.05.2022 r. o godz.15:09 LMT, załoga samolotu Tecnam P2008 JC, podczas lotu po kręgu w rejonie lądowiska Chojna, na wysokości 1000 ft AGL, zauważyła zwiększone opory w poruszaniu sterem wysokości.

Instruktor natychmiast przejął stery i podjął decyzję o lądowaniu na pasie lądowiska. Na prostej do pasa 27, około 10 sekund przed przyziemieniem instruktor stwierdził całkowitą blokadę steru wysokości i był zmuszony do lądowania z użyciem trymera. Lądowanie odbyło się bez następstw.

Przyczyną zdarzenia była wada konstrukcyjna połączenia śrubowego w układzie sterowania sterem wysokości, skutkująca urwaniem się śruby mocującej zawieszenie steru co doprowadziło do jego zablokowania.

Po zakończeniu badania, PKBWL wydała jedno zalecenie dotyczące bezpieczeństwa – Zalecenie nr 1/2022/2076, skierowane do CA.TECNAM S.r.l – producenta samolotu Tecnam P2008 JC.

Zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia podobnego do zdarzenia badanego jest uszkadzanie się gwintu śrub w wyniku współpracy z łączonymi elementami (zawiasami i podkładkami) podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze zwiększaniem się nalotu samolotu.

Obowiązujący zakres obsług nie przewiduje demontażu śrub, a tym samym sprawdzania podczas przeglądów ich stanu technicznego.

Wydany przez producenta Biuletyn SB 298 – CS dotyczący wymiany śrub na nowe eliminuje przyczynę występujących niesprawności, ale nie jest obowiązkowy i w związku z tym nie został wykonany na wszystkich samolotach.

W związku z powyższym PKBWL zaleca, aby producent samolotów Tecnam P2008 JC w porozumieniu z ANSV zmienił status Biuletynu SB 298 – CS na obowiązkowy.

Raport końcowy nr 2022/2076 w sprawie niniejszego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content