Raport końcowy PKBWL – wypadek, samolot, Cessna 182P (G-EEZS), spadochron skoczków: Mars 196, 176, Sonic 190, Sabre 230, lotnisko Kołobrzeg – Bagicz (EPKG), 5/08/2019

W dniu 5.08.2019 roku na lotnisku Bagicz (EPKG) odbywały się skoki spadochronowe z samolotu Cessna 182P (G-EEZS), organizowane przez firmę FHU TARM Marek Tarczykowski. Był to 14 wylot w tym dniu z czwórką skoczków na pokładzie (dwie kobiety, dwóch mężczyzn). Po starcie o godzinie ok. 19:301 lot do miejsca zrzutu skoczków przebiegał normalnie. Około godziny 19.50 skoczkowie oddzielili się od samolotu, który leciał w kierunku północnym (w stronę pełnego morza) i po opuszczeniu samolotu wykonali w powietrzu ustalone zadanie RW4, a następnie otworzyli spadochrony.
Wszyscy skoczkowie lądowali w wodzie w różnych odległościach od brzegu. Dwaj mężczyźni (skoczkowie nr 3, 4–lądujący bliżej brzegu) wyszli na brzeg o własnych siłach, a dwie kobiety (skoczkowie nr 1, 2–lądujące w większej odległości od brzegu) zostały wyciągnięte na brzeg przez WOPR po około 20 minutach od chwili wodowania. Obie kobiety były nieprzytomne. Na plaży przystąpiono do ich reanimacji. W obu przypadkach nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

Przyczyny wypadku:
1)   Planowanie i wykonywanie skoków spadochronowych na lotnisku EPKG pomimo, że Instrukcja Operacyjna tego lotniska nie zawierała procedur wykonywania skoków spadochronowych,
2)   Brak procedury postępowania w przypadku lądowania w wodzie skoczków w Planie Działania
w Sytuacjach Zagrożenia dla Lotniska Bagicz,

3)   Wyznaczenie miejsca lądowania na plaży (w terenie przygodnym), pomimo tego, że troje skoczków nie posiadało do tego uprawnień,
4)   Brak kamizelek ratunkowych podczas wykonywania skoków w pobliżu akwenu wodnego,
5)   Pełnienie funkcji organizatora skoków, tandem pilota, wyrzucającego oraz pilota wywożącego skoczków przez tę samą osobę,
6)   Niewielkie doświadczenie pilota w pilotowaniu samolotu, a szczególnie w wywożeniu skoczków,
7)   Brak skutecznego zabezpieczenia ze strony ratowników wodnych, dedykowanego na wypadek konieczności ratowania skoczków spadochronowych,
8)   Brak odprawy (briefingu) przed rozpoczęciem skoków, w tym zapoznania z aktualną prognozą pogody, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym lotnisku oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych,
9)   Nadmierne zaufanie, jakim skoczkowie obdarzali pilota i jednocześnie ich instruktora,
10) Decyzja pilota o wyrzucie skoczków na kursie prostopadłym do linii brzegowej, w kierunku pełnego morza,
11) Nieuwzględnienie kierunku i prędkości wiatru na wysokości 3000 m podczas planowania miejsca zrzutu skoczków,
12) Opuszczenie samolotu przez skoczków po 28 sekundach zamiast po około 15 sekundach,
13) Skupienie się skoczków na próbach powtórnego zbudowania gwiazdy, co spowodowało zbyt niskie otwarcie spadochronu przez skoczek nr 1,
14) Opadanie skoczków nad wodą, co utrudniało im wzrokową ocenę wysokości,
15) Prawdopodobny wlot skoczków w obszar opadającego powietrza, co spowodowało znaczną utratę wysokości,
16) Próba dolecenia do miejsca na plaży, które wyznaczono jako miejsce lądowania,
17) Niewypięcie pasów dociążających przez skoczków nr 1 i 2 przed lądowaniem na wodzie,
18) Niewykonanie przez skoczków czynności przewidzianych na wypadek lądowania w wodzie,
19) Długi okres użytkowania spadochronów (na których wykonywały skok skoczkowie 1 i 2), których stan techniczny mógł mieć wpływ na zasięg szybowania i czas zanurzania się w wodzie.

Raport końcowy nr 2019/3243 z badania przedmiotowego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content