Raport końcowy PKBWL – incydent, samolot PS-28 Cruiser, (SP-GBD), lotnisko Piotrków Trybunalski (EPPT), 5/07/2020

W dniu 5.07.2020 r. pilot samolotowy PPL(A) wykonywał lot trasowy docelowo powrotny samolotem PS 28 Cruiser, SP-GBD, z lotniska EPBC, poprzez kilka punktów zwrotnych i z międzylądowaniem na lotnisku EPPT. Na tym lotnisku planował wykonać kilka lądowań połączonych ze startem (konwojer). Zbliżając się do ATZ 4 EPPT otrzymał informację od Służby Informacji Powietrznej FIS, że na lotnisku odbywają się skoki spadochronowe. Skontaktował się drogą radiową z kierującym skokami na lotnisku EPPT i przyjął warunki do lądowania: „RWY5 21 w użyciu, krąg samolotowy lewy”.

Po dolocie do lotniska pilot zadecydował o wykonaniu kręgów połączonych z „konwojerami6”. Pierwsze dwa z nich przebiegły prawidłowo. W tym czasie pilot samolotu Skyvan SP-HOP, wywożącego skoczków spadochronowych, poinformował drogą radiową kierującego skokami o dokonanym zrzucie. Następnie, w trakcie zniżania, nadał meldunek: „Piotrków radio, Skyvan, trzeci prawy do RWY 03” (kierunek przeciwny do RWY 21) i uzyskał zgodę na podejście. Pilot samolotu SP-GBD zgłosił, że znajduje się na pozycji z wiatrem, po czym dolatując do trzeciego zakrętu lewego kręgu do RWY 21 usłyszał korespondencję „Panowie w trzecim poczekajcie, bo będę lądował”. Nie będąc pewien czy korespondencja jego dotyczy, poprosił drogą radiową o potwierdzenie. Według jego oświadczenia nie otrzymał odpowiedzi, a pomimo tego kontynuował lot do czwartego zakrętu kręgu. Pilot samolotu SP-HOP oświadczył, że w trakcie zniżania słyszał kolejną korespondencję, tym razem od kierującego skokami, kierowaną do pilota SP-GBD, aby ten „oczekiwał w pozycji trzeci lewy do 21”. Pilot SP-GBD oświadczył, że odpowiedział, że „obserwuje sytuację na lotnisku i wykona „low pas”. Następnie kontynuował podejście, a gdy znalazł się na prostej do lądowania zauważył po przeciwnej stronie lotniska samolot Skyvan SP-HOP, podchodzący do lądowania na przeciwnym kierunku oraz opadających nad lotniskiem skoczków spadochronowych. W tym czasie kierujący skokami wydał polecenie dla SPGBD natychmiastowego przerwania podejścia, co pilot wykonał, odlatując w prawo i omijając lądujących skoczków.

Pilot samolotu SP-HOP, znajdując się na prostej do RWY 03 upewnił się, „że nad pasem betonowym i szybowcowym RWY 03R nie ma skoczków” i kontynuował podejście. Na krótkiej prostej, przed wyrównaniem, spostrzegł samolot SP-GBD wykonujący niski przelot nad strefą lądowania skoczków spadochronowych. Zauważył, że na polecenie kierującego skokami , samolot ten wykonał zakręt w prawo i odleciał w kierunku zachodnim. Pilot samolotu SP-HOP wylądował bezpiecznie na RWY 03.

Według oświadczenia, pilota samolotu SP-GBD „w trakcie lotu po kręgu, nie otrzymał informacji o potrzebie wydłużenia lotu na pozycji z wiatrem, wykonania orbity czy opuszczenia kręgu”. Jest to sprzeczne z oświadczeniem pilota samolotu SP-HOP. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a wszyscy skoczkowie wylądowali bezpiecznie. 

Przyczyna: Kontynuowanie podejścia do niskiego przelotu pomimo zajętej przestrzeni nad lotniskiem i braku zgody kierującego skokami spadochronowymi na podejście.

Czynniki sprzyjające:
1. Niezastosowanie się pilota samolotu SP-GBD do poleceń kierującego skokami.
2. Podejście do lądowania i lądowanie samolotu SP-HOP na kierunku przeciwnym do przyjętego i przekazanego pilotowi SP-GBD kierunku lądowania.
3. Niezrozumienie korespondencji pilota SP-HOP przez pilota SP-GBD.

Po zakończeniu badania Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Raport końcowy o nr 2020/1615 z badania przedmiotowego incydentu znajduje się w następującym linku

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content