Raport końcowy PKBWL – poważny incydent, samolot, Extra NG (SP-HMM), lotnisko Kraków-Pobiednik Wielki (EPKP), 18/03/2022

W dniu 18.03.2022 r. pilot-właściciel (dalej PIC) samolotu Extra NG2 zaplanował loty na akrobację z lotniska EPKP. Po wykonaniu przeglądu przedlotowego oraz zatankowaniu głównego zbiornika paliwa w kadłubie do stanu ok. 70 l, wykonał lot jednoosobowy, który przebiegł bez zakłóceń. W drugim locie, tym razem z podróżnym (kolegą), już po zakończeniu akrobacji i dolocie do kręgu, podróżny zwrócił uwagę na „niepokojące dźwięki i lekkie wibracje samolotu”. Ponieważ obu wydawało się, że odgłosy pochodziły od silnika, po lądowaniu PIC przeprowadził próbę silnika, nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Po dotankowaniu paliwa do głównego zbiornika, PIC wraz z kolegą dokonali przeglądu samolotu, poszukując ewentualnej poluzowanej części, wywołującej hałas i wibracje zaobserwowane w poprzednim locie.
Przegląd nie ujawnił usterek, a zainteresowani ostatecznie uznali, że wibracje, które słyszeli i odczuwali mogły być jedynie złudzeniem. Przed trzecim lotem (w tym samym składzie), po uruchomieniu silnika, PIC
przeprowadził dwukrotną próbę zespołu napędowego, która wykazała, że zespół napędowy jest sprawny.
Start i wznoszenie do wysokości 4000 ft AGL, przebiegały standardowo. PIC skontaktował się drogą radiową z APP Kraków (kontrolą zbliżania), uzyskując zgodę na wejście w przestrzeń kontrolowaną. Po rozpędzaniu do prędkości ok. 350 km/h. i wyrównaniu lotu, nastąpiło nagłe otwarcie osłony kabiny i wyłamanie dużego jej fragmentu, który oddzielił się od samolotu. PIC natychmiast zredukował prędkość lotu do ok. 200 km/h, przeszedł na zniżanie i wylądował na EPKP bez łączności, bez dalszych uszkodzeń samolotu. Po łagodnym przyziemieniu, zakołował pod hangar.
PIC, zajmujący tylne miejsce w kabinie, doznał drobnych skaleczeń twarzy, spowodowanych najprawdopodobniej zerwanymi przez pęd powietrza słuchawkami. Po zdarzeniu większość elementów osłony kabiny odnaleziono w obrębie lotniska . Szczątki te nie spowodowały obrażeń osób postronnych ani strat materialnych.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wystąpienie drgań samowzbudnych zespołu osłony kabiny, zaistniałych na skutek lokalnej utraty sztywności ramy osłony, co doprowadziło do odblokowania rygli i oddzielenia się osłony od samolotu.

Czynniki sprzyjające:
1) Prawdopodobne pęknięcie ramy osłony kabiny w locie poprzedzającym zdarzenie (lub wcześniej);
2) Luz w osadzeniu tylnego okucia zamka blokowania osłony kabiny;
3) Rozpędzenie samolotu do dużej prędkości, bliskiej prędkości nieprzekraczalnej Vne.

Po zakończeniu badania Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Raport końcowy o nr 2022/1097 z badania niniejszego poważnego incydentu znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content