Raport końcowy PKBWL – wypadek, śmigłowiec Robinson R44 Raven II (SP-SVW), rzeka Wisła okolice m. Sady, 13/08/2020

W dniu 13.08.2020 r. zaplanowano lot zapoznawczy z kandydatką do szkolenia lotniczego na śmigłowcu Robinson R44 II. O godzinie 13:15 LMT2 nastąpił start z lotniska Warszawa-Modlin (EPMO) do strefy pilotażu, znajdującej się pomiędzy punktami nawigacyjnymi India i Hotel po północnej stronie lotniska EPMO. W ww. strefie pilot wykonał lot na małej wysokości z demonstracją lądowania w terenie przygodnym. Następnie pilot wykonał krąg do FATO lotniska EPMO zniżając się do wysokości zawisu bez przyziemienia. Po ponownym nawiązaniu łączności z TWR EPMO, pilot otrzymał zgodę na kontynuowanie lotu na południe od lotniska w strefie punktu nawigacyjnego Uniform, przelatując nad ujściem rzeki Narwi do rzeki Wisły. Lecąc w kierunku zachodnim, po przelocie nad mostem rzeki Wisły rozpoczął zniżanie. Według pilota, w chwili gdy chciał wyprowadzić śmigłowiec (na wysokości 500 ft AGL), doszło do zablokowania dźwigni skoku i mocy a następnie do zderzenia śmigłowca z powierzchnią wody rzeki Wisły. Osoby na pokładzie doznały poważnych obrażeń ciała, a śmigłowiec został zniszczony. Pilot i kandydatka zostali podjęci z wody i przewiezieni na brzeg przez patrol rzeczny Policji. Służby ratownicze zabrały poszkodowanych do szpitali w celu zaopatrzenia medycznego.

Przyczyna zdarzenia: Błędna ocena wysokości podczas zniżania nad powierzchnią wody.

Czynnik sprzyjający: Wykonywanie lotu poniżej minimalnej dopuszczalnej wysokości lotu.


PKBWL po zakończonym badaniu nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Raport końcowy o nr 2020/2362 z badania niniejszego poważnego incydentu znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content