WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/0540

samolot (airplane)

Tecnam P2002-JF

Chmielewo / Pułtusk

2016-04-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2002-JF
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RWZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chmielewo / Pułtusk
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-04-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ATO Runway sp. z o.o. szkoła lotnicza
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 1 kwietnia 2016 r. o godz. 16:54 załoga w składzie pilot-instruktor i uczeń-pilot po przygotowaniu samolotu Tecnam P2002-JF SP-RWZ (przegląd przed lotem, uzupełnienie paliwa) podjęła lot z lotniska Warszawa-Babice [EPBC] na ćwiczenie 10A/10B (lot na prędkościach minimalnych/przeciągnięcie). Realizacja ćwiczenia została rozpoczęta w rejonie m. Pułtusk po czym wystąpił brak łączności z załogą samolotu i zakończenie zapisu radarowego w 48 minucie lotu. O godz. 18:15 SUP ATM ogłosił wiadomość o rozbitym samolocie w okolicy Pułtuska. Załoga poniosła śmierć.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution