WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/1302

szybowiec (glider) / samolot (airplane)

MDM-1M SoloFox / JAK 12A

Kraków Czyżyny (EPKC)

2017-06-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
MDM-1M SoloFox / JAK 12A
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-8000 / SP-YWZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków Czyżyny (EPKC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-06-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy / Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution