WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/1511

samolot (airplane)

VAN'S / RV-10

Rzeszów Jasionka (EPRZ)

2018-06-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
VAN'S / RV-10
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
UR-PMAV
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rzeszów Jasionka (EPRZ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-06-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:42
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-