WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/1511

samolot (airplane)

VAN'S, RV-10

Rzeszów Jasionka (EPRZ)

2018-06-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
VAN'S, RV-10
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
UR-PMAV
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rzeszów Jasionka (EPRZ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-06-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-