WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/1972

śmigłowiec (helicopter)

Robinson R44

Domecko

2018-07-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Robinson R44
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MAP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Domecko
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-07-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot LAPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 11.07.2018r około godz. 09:08 LT śmigłowiec Robinson R-44 o znakach rejestracyjnych SP-MAP wystartował z prywatnego lądowiska koło Koszęcina w celu wykonania lotu po trasie Koszęcin - Ziębice. Na pokładzie znajdował się pilot i dwóch pasażerów. Po starcie z Koszęcina pilot zgłosił do FIS Kraków swoje zamiary. O godz. 09:25 ok. 25km przed Opolem pilot zgłosił się do FIS Poznań i przekazał meldunek pozycyjny. Następnie zgłosił chęć przelotu przez ATZ lotniska Polska Nowa Wieś na jego częstotliwości. Około 9:36 LT śmigłowiec zderzył się z ziemią na polu uprawnym w miejscowości Domecko koło Opola. W wyniku zdarzenia pilot oraz jeden z pasażerów ponieśli śmierć. Drugi pasażer został ciężko ranny i został przewieziony do szpitala. Śmigłowiec uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-