WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1982

szybowiec (glider)

SZD-48 Jantar Std. 3

okolice m. Bojanowo

2019-06-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48 Jantar Std. 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3262
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
okolice m. Bojanowo
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy / Pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie trwania drugiej konkurencji 17 Szybowcowych Mistrzostw Polski w Klasie Klub A i Regionalnych Zawodów Szybowcowych w Klasie Klub A doszło do zderzenie dwóch szybowców Jantar Standard 3, SP-3262 i SP-3678, z obu klas. Do zderzenia doszło w tzw. kominie dolotowym na wysokości ok. 790 m AMSL nad terenem Leśnictwa Bojanowo w okolicy miejscowości Bojanowo tj. ok 14 km na zachód od lotniska Lisie Kąty. W wyniku zderzenia pilot szybowca SP-3262 wykonał skok ratowniczy lądując bezpiecznie na spadochronie w okolicy miejsca upadku szybowca (leśniczówka w Bojanowie) natomiast drugi kontynuował lot do lotniska Lisie Kąty i bezpiecznie na nim wylądował. Szybowiec, który upadł na zalesione moczary uległ poważnemu uszkodzeniu, natomiast w drugim szybowcu doszło do uszkodzenia krawędzi natarcia lewego skrzydła w odległości ok.4,4 m od końcówki skrzydła. WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE Przed rozpoczęciem kolejnego dnia zawodów podczas odprawy przedlotowej przeprowadzono ze wszystkimi zawodnikami biorącymi u

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-