WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2189

szybowiec (glider)

SZD-48-1 Jantar Std. 2

Szczury / Ostrów Wielkopolski

2019-06-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-1 Jantar Std. 2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3887
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Szczury / Ostrów Wielkopolski
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-