WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2189

szybowiec (glider)

SZD-48-1 Jantar Std. 2

Szczury / Ostrów Wielkopolski

2019-06-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-1 Jantar Std. 2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3887
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Szczury / Ostrów Wielkopolski
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-