WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2199

samolot (airplane)

YAKOVLEV, YAK-52

rzeka Wisła / Płock

2019-06-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
YAKOVLEV, YAK-52
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-YDD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
rzeka Wisła / Płock
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

1. Start z lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej Płock-Kostrogaj. 2. Nabór wysokości z dolotem w rejon pokazów - rzeka Wisła na wysokości starego miasta. 3. Rozpoczęcie pokazu od wprowadzenia samolotu w korkociąg.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-