POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/2214

samolot (airplane)

Cessna, 208 Caravan 1

Chrcynno (EPNC)

2019-06-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 208 Caravan 1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WAW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chrcynno (EPNC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot samolotu ze skoczkami na pokładzie samolotu wystartował z lotniska w celu wykonania zrzutu skoczków, nabór wysokości odbywał się bez uwag, w końcowej fazie dolotu nad punkt zrzutu na wysokości ok. 4000m (FL 140) pilot włączył sygnalizację "1 minuta do zrzutu". Skoczkowie rozpoczęli przemieszczać się do tylnej części samolotu w kierunku drzwi. W trakcie przemieszczania się skoczków do drzwi zadziałała sygnalizacja ostrzeżenia o przeciągnięciu i chwilę później nastąpiło przeciągnięcie samolotu (obrót wokół osi poziomej). Skoczkowie opuścili samolot. W trakcie opuszczania samolotu jeden skoczek uderzył nogą w statecznik poziomy co spowodowało zaklinowanie statecznika. Samolot przeszedł w strome nurkowanie. Pilot kilkakrotnie próbował odblokować ster wysokości co udało się na wysokości ok. 1000m. W trakcie nurkowania samolot przekroczył Vne. Po wyprowadzeniu samolotu do lotu poziomego pilot sprawdził sterowanie samolotem i bezpiecznie wylądował na lotnisku. Samolot został nieznacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-