WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2771

szybowiec (glider)

SZD-30 Pirat

Krosno (EPKR)

2019-07-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-30 Pirat
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2573
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Krosno (EPKR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 13.07.2019 r. na lotnisku w Krośnie(EPKR) odbywały się loty szybowcowe za wyciągarką. O godzinie 15:38 uczeń-pilot wystartował na szybowcu SZD-30 Pirat do lotu termicznego. Po wyczepieniu na wysokości około 350 m uczeń-pilot próbował nawiązać kontakt z termiką. Na wysokości około 200 m uczeń-pilot podjął decyzję o powrocie do lotniska i wykonaniu lądowania z zakrętu o 180°. W trakcie zakrętu w lewo wykonywanego na wysokości 20-30 m szybowiec wykonał ześlizg na lewe skrzydło, uderzył nim w słup, w drzewo a następnie zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia uczeń-pilot odniósł poważne obrażenia ciała a szybowiec został całkowicie rozbity

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-