WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/3071

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2019-07-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3352
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 23.07.2019 r. na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim odbywały się loty szkolne za wyciągarką na szybowcu SZD-50-3 Puchacz. O godzinie 18:05 LMT załoga instruktor-pilot i uczeń-pilot wystartowała do drugiego w tym dniu lotu na zadanie SPL I / ćwiczenie 4 według Programu Szkolenia Szybowcowego (nauka postępowania w sytuacjach niebezpiecznych). Operator wyciągarki przerwał ciąg na wysokości około 40 metrów. Po przerwanym ciągu załoga szybowca spóźniła się z reakcją pochylenia szybowca i zabezpieczenia prędkości. Na skutek utraty prędkości szybowiec przepadając rozpoczął autorotację w lewo. Następnie uderzył lewym skrzydłem i przodem kadłuba o ziemię. Szybowiec zatrzymał się na kierunku o około 130° w lewo od kierunku startu. Załoga opuściła kabinę szybowca z pomocą służb ratowniczych wezwanych na miejsce wypadku, następnie została przewieziona do szpitala. Po wykonaniu badań u instruktora-pilota nie stwierdzono obrażeń, u ucznia-pilota stwierdzono lekkie obrażenia ciała.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-