POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/4048

samolot (airplane)

Q400 DHC8-400

Poznań Ławica (EPPO)

2019-09-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Q400 DHC8-400
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EQG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Poznań Ławica (EPPO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Samolot wystartował do lotu po trasie EPWA-EPPO o godz.14:04 LMT. Parametry obu silników od momentu uruchomienia do zajęcia wysokości przelotowej FL180 były prawidłowe. Osiem minut po osiągnięciu poziomu przelotowego, silnik nr 2 zaczął pracować nieprawidłowo. Wartość TRQ spadła do zera, wskazania temperatury silnika zaczęły zmieniać się skokowo. Niesymetryczna praca silników doprowadziła do przechylenia się samolotu na prawą stronę około 6° przy włączonym AP. CPT rozłączył AP i przejął manualnie sterowanie samolotem. O godz. 14:22:35 LMT gdy temperatura ITT osiągnęła 981°C pojawiła się na CWP sygnalizacja MASTER WARNING ?CHECK FIRE DETECT?. Pożar silnika zauważyli również pasażerowie. Równocześnie nastąpiło silne szarpnięcie samolotu . Załoga rozpoczęła wykonywanie MEMORY ITEMS do Listy Kontrolnej ?ENGINE FAILURE/FIRE/SHUTDOWN. Załoga po wykonaniu czynności Listy Kontrolnej stwierdziła, że pożar został ugaszony. Załoga przekazała przez radio depeszę MAYDAY. Załoga podjęła decyzję o lądowaniu na lotnisku

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution