POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/4048

samolot (airplane)

Q400 DHC8-400

Poznań Ławica (EPPO)

2019-09-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Q400 DHC8-400
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EQG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Poznań Ławica (EPPO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Samolot wystartował do lotu po trasie EPWA-EPPO o godz.14:04 LMT. Parametry obu silników od momentu uruchomienia do zajęcia wysokości przelotowej FL180 były prawidłowe. Osiem minut po osiągnięciu poziomu przelotowego, silnik nr 2 zaczął pracować nieprawidłowo. Wartość TRQ spadła do zera, wskazania temperatury silnika zaczęły zmieniać się skokowo. Niesymetryczna praca silników doprowadziła do przechylenia się samolotu na prawą stronę około 6° przy włączonym AP. CPT rozłączył AP i przejął manualnie sterowanie samolotem. O godz. 14:22:35 LMT gdy temperatura ITT osiągnęła 981°C pojawiła się na CWP sygnalizacja MASTER WARNING ?CHECK FIRE DETECT?. Pożar silnika zauważyli również pasażerowie. Równocześnie nastąpiło silne szarpnięcie samolotu . Załoga rozpoczęła wykonywanie MEMORY ITEMS do Listy Kontrolnej ?ENGINE FAILURE/FIRE/SHUTDOWN. Załoga po wykonaniu czynności Listy Kontrolnej stwierdziła, że pożar został ugaszony. Załoga przekazała przez radio depeszę MAYDAY. Załoga podjęła decyzję o lądowaniu na lotnisku

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-