WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/0571

paralotnia PPG (powered paraglider with gear)

b.d. (ND)

RYBNIK GOTARTOWICE

2020-02-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia PPG (powered paraglider with gear)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
RYBNIK GOTARTOWICE
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot paralotni z napędem (PPG) w godzinach rannych przybył na lotnisko w Rybniku Gotartowicach (EPRG) z zamiarem wykonywania lotów na nowo zakupionym skrzydle paralotni WARP 16. Po przygotowaniu sprzętu do lotu, pilot wykonał kilka lotów nad lotniskiem. W trakcie kolejnego kilkunastominutowego lotu, będąc nad lotniskiem na wysokości około 100 metrów pilot rozpoczął wykonywanie zakrętu w prawo. Około godziny 10:10 w trakcie wykonywanego zakrętu paralotnia weszła w spiralę i po wykonaniu kilku zwojów zderzyła się z ziemią. Zdarzenie miało miejsce na polu uprawnym po południowej stronie lotniska. Po zakończeniu reanimacji prowadzonej przez zespoły pogotowia ratunkowego i lotniczego pogotowia ratunkowego lekarz stwierdził zgon pilota.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-