WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/0571

paralotnia PPG (powered paraglider with gear)

b.d. (ND)

RYBNIK GOTARTOWICE

2020-02-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia PPG (powered paraglider with gear)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
RYBNIK GOTARTOWICE
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot paralotni z napędem (PPG) w godzinach rannych przybył na lotnisko w Rybniku Gotartowicach (EPRG) z zamiarem wykonywania lotów na nowo zakupionym skrzydle paralotni WARP 16. Po przygotowaniu sprzętu do lotu, pilot wykonał kilka lotów nad lotniskiem. W trakcie kolejnego kilkunastominutowego lotu, będąc nad lotniskiem na wysokości około 100 metrów pilot rozpoczął wykonywanie zakrętu w prawo. Około godziny 10:10 w trakcie wykonywanego zakrętu paralotnia weszła w spiralę i po wykonaniu kilku zwojów zderzyła się z ziemią. Zdarzenie miało miejsce na polu uprawnym po południowej stronie lotniska. Po zakończeniu reanimacji prowadzonej przez zespoły pogotowia ratunkowego i lotniczego pogotowia ratunkowego lekarz stwierdził zgon pilota.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution