INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1321

śmigłowiec (helicopter)

Bell 407 GXP

Katowice Muchowiec (EPKM)

2020-06-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Bell 407 GXP
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MGS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Katowice Muchowiec (EPKM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowcowy zawodowy CPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wciągnięcie oznaczeń szybowcowych w wirnik główny podczas zawisu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution