WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1403

szybowiec (glider)

GROB 103 Twin Astir

Świebodzice Ciernie EPWC

2020-06-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
GROB 103 Twin Astir
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-4033
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Świebodzice Ciernie EPWC
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie szybowca przy starcie za wyciągarka.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution