POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/1693

szybowiec (glider)

SZD-50-3

Lądowisko Laszki (EPJL)

2020-07-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3322
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Laszki (EPJL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 09.07.2020 r. na lądowisku w Laszkach k. Jarosławia odbywały się loty szkolne za wyciągarką na szybowcu SZD-50-3 Puchacz. O godzinie 20:22 LMT uczeń-pilot samodzielnie wystartował do swojego pierwszego w tym dniu lotu na zadanie SPL IV / ćwiczenie 5 według Programu Szkolenia Szybowcowego (loty doskonalące i kontrolne). Po prawidłowym starcie i przejściu na łagodne wznoszenie uczeń-pilot przeszedł na zbyt strome wznoszenie w wyniku czego przeciągnął szybowiec. Instruktor nadzorujący lot przez radio wydał uczniowi- pilotowi komendę ?Puchacz nie wyrywaj?. Szybowiec rozpoczął obrót autorotacyjny w lewo. Operator wyciągarki przerywał ciąg. Z nieodczepioną liną holowniczą w trakcie próby wyprowadzenia z początkowej fazy autorotacji szybowiec uderzył przodem kadłuba w płytę lądowiska i zatrzymał się obrócony o około 90° w lewo od kierunku startu. Świadkowie wypadku udzielili uczniowi-pilotowi pierwszej pomocy. Po przybyciu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia uczeń-pilot z poważnymi obrażeniami ciała zosta

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution