WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1997

samolot (airplane)

AT3 R100

Wycinki / Milewo (EPMX)

2020-07-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AT3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RWD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wycinki / Milewo (EPMX)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata kontroli podczas lądowania i zderzenie z ziemią (zbliżenie).

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution