WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2322

motolotnia (powered hang glider)

Libra III

Pińczów

2020-08-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motolotnia (powered hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Libra III
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MLBG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Pińczów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wypadek motolotni.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-