WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2362

śmigłowiec (helicopter)

Robinson R44 II

rzeka Wisła / m. Sady

2020-08-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Robinson R44 II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SVW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
rzeka Wisła / m. Sady
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowcowy zawodowy CPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 13 sierpnia 2020 r. został zaplanowany lot zapoznawczy z kandydatką (dalej zwaną pasażerką) do szkolenia lotniczego na śmigłowcu R 44 w celu zademonstrowania jej możliwości lotnych śmigłowca. O godzinie 13: 15 nastąpił start z lotniska EPMO do strefy pilotażu po północnej stronie lotniska EPMO. W strefie pilot zademonstrował pasażerce możliwości lotne śmigłowca wykonując przy tym lot na małej wysokości z demonstracją lądowania w terenie przygodnym. Na wysokości około 1300 ft. Pilot pozwolił pasażerce potrzymać stery śmigłowca. Pasażerka zdecydowała się potrzymać jedynie drążek sterowy bez dotykania dźwigni skoku i mocy jak również steru kierunku. Trwało to kilka minut. Instruktor w tym czasie cały czas trzymał ręce blisko drążka sterowego i w miarę potrzeb korygował położenie śmigłowca. Po powrocie do FATO EPMO pilot wykonał lot na południe od EPMO w rejon rzeki Narwi wpływającej do rzeki Wisły. Lecąc w kierunku zachodnim, po przelocie mostu nad rzeką Wisłą rozpoczął zniżanie, które zakończyło się zder

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution