WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2919

samolot ULM (ultralight airplane)

Aeroprakt A 32L

Goczałkowice-Zdrój

2020-09-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt A 32L
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SIBG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Goczałkowice-Zdrój
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-09-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ultralekkiego statku powietrznego (UACP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 15 września 2020 r. w godzinach popołudniowych na lądowisku Goczałkowice-Zdrój pilot przygotowywał się do wykonania lotu samolotem ultralekkim Aeroprakt A32 L. O godzinie 17:30 LMT rozpoczął start. Początkowa faza rozbiegu przebiegała normalnie. Po uzyskaniu prędkości około 80 km/h pilot próbował ściągnąć wolant na siebie, aby przejść na wznoszenie. Stwierdził, że wolant jest zablokowany. Przerwał rozbieg zdejmując obroty silnika do minimalnych i rozpoczął hamowanie. Samolot przejechał pas startowy i zderzył się z ogrodzeniem znajdującym się na przedłużeniu pasa, w miejscu gdzie się zatrzymał. W trakcie zdarzenia pilot nie odniósł obrażeń ciała i samodzielnie opuścił kabinę samolotu. Samolot został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution