WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1052

ULM (ultralight aircraft)

EV-97, Eurostar SL

Milewo (EPMX)

2021-05-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EV-97, Eurostar SL
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-YUA 98
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Milewo (EPMX)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-05-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Świadectwo Kwalifikacji (Pilot)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

RE - utrata kontroli kierunku podczas startu - kolizja z budynkiem i ogrodzeniem.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution