POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/2155

samolot (airplane)

YAKOVLEV, Yak-12

Jelenia Góra (EPJG)

2021-07-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
YAKOVLEV, Yak-12
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AAM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jelenia Góra (EPJG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-07-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wkołowanie w inny SP w trakcie kołowania - uszkodzenie innego stojącego samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution