POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/2405

samolot (airplane)

YAKOVLEV, Yak-12

Łososina Dolna (EPNL)

2021-07-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
YAKOVLEV, Yak-12
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AWD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łososina Dolna (EPNL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-07-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A) / Instruktor-pilot samolot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Kolizja kołującego samolotu z samolotem zaparkowanym pod dystrybutorem paliwa.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution