WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/2410

paralotnia (paraglider)

b.d. (ND)

Zalew Paczkowski koło Paczkowa

2021-07-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Zalew Paczkowski koło Paczkowa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-07-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Uzupełnić program treningu bezpieczeństwa o zapisy dotyczące użycia kamizelek, sposobów wejścia do wody, użycia spadochronu ratunkowego, oraz określić wysokość do jakiej można wykonywać poszczególne figury.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po starcie paralotni za wyciągarką i prawidłowym holu pilot wyczepił się na wysokości około 600 m. Po wyczepieniu pilot instruowany (drogą radiową) przez instruktora z ziemi wykonał serię ewolucji. Na wysokości około 100 m pilot rozpoczął wykonywać wingowery. W trakcie ich wykonywania na wysokości około 50 m skrzydło paralotni uległo deformacji (podwinięciu), w wyniku czego rozpoczęło rotację w prawo. Pilot nie zdołał jej zatrzymać i paralotnia wpadła do wody. W wyniku upadku pilot paralotni odniósł poważne obrażenia ciała.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution