WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/2410

paralotnia (paraglider)

b.d. (ND)

Zalew Paczkowski koło Paczkowa

2021-07-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Zalew Paczkowski koło Paczkowa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-07-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Uzupełnić program treningu bezpieczeństwa o zapisy dotyczące użycia kamizelek, sposobów wejścia do wody, użycia spadochronu ratunkowego, oraz określić wysokość do jakiej można wykonywać poszczególne figury.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po starcie paralotni za wyciągarką i prawidłowym holu pilot wyczepił się na wysokości około 600 m. Po wyczepieniu pilot instruowany (drogą radiową) przez instruktora z ziemi wykonał serię ewolucji. Na wysokości około 100 m pilot rozpoczął wykonywać wingowery. W trakcie ich wykonywania na wysokości około 50 m skrzydło paralotni uległo deformacji (podwinięciu), w wyniku czego rozpoczęło rotację w prawo. Pilot nie zdołał jej zatrzymać i paralotnia wpadła do wody. W wyniku upadku pilot paralotni odniósł poważne obrażenia ciała.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-