WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/2949

lotnia (hang glider)

PEFEX

Mieroszów k. Wałbrzycha

2021-08-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
lotnia (hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PEFEX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mieroszów k. Wałbrzycha
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot lotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Około godziny 13:00 LMT ze startowiska w Mieroszowie odbył się start lotni za wyciągarką. Start i pierwsza faza holu lotni przebiegały prawidłowo. Na wysokości 10-12 m lotnia zaczęła nieznacznie schodzić z kierunku lotu w lewo. Wyciagarkowy zmniejszył siłę ciągu, aby pilot mógł poprawić kierunek lotu, jednak pilot nie zareagował i zakręt zaczął się pogłębiać. Wyciągarkowy (drogą radiową) podał pilotowi komendę, aby się wyczepił i jednocześnie gilotyną przeciął linę holowniczą. Pilot wyczepia linę holowniczą, a chwilę później lotnia w lewym zakręcie uderzyła w ziemię. W wyniku zderzenia pilot poniósł śmierć na miejscu wypadku.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-