WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/2949

lotnia (hang glider)

PEFEX

Mieroszów / Wałbrzych

2021-08-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
lotnia (hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PEFEX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mieroszów / Wałbrzych
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot lotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Około godziny 13:00 LMT ze startowiska w Mieroszowie odbył się start lotni za wyciągarką. Start i pierwsza faza holu lotni przebiegały prawidłowo. Na wysokości 10-12 m lotnia zaczęła nieznacznie schodzić z kierunku lotu w lewo. Wyciagarkowy zmniejszył siłę ciągu, aby pilot mógł poprawić kierunek lotu, jednak pilot nie zareagował i zakręt zaczął się pogłębiać. Wyciągarkowy (drogą radiową) podał pilotowi komendę, aby się wyczepił i jednocześnie gilotyną przeciął linę holowniczą. Pilot wyczepia linę holowniczą, a chwilę później lotnia w lewym zakręcie uderzyła w ziemię. W wyniku zderzenia pilot poniósł śmierć na miejscu wypadku.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution